Dům kultury Šumperk na Facebooku
Dům kultury Šumperk na Instagramu
Penzion G - Šumperk
WOLKRŮV PROSTĚJOV 2021 / Oblastní kolo přehlídky uměleckého přednesu recitátorů sólistů
STŘEDA 19. KVĚTNA 2021 v 9.00 hodin - Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk

OBLASTNÍ KOLO PŘEHLÍDKY UMĚLECKÉHO PŘEDNESU RECITÁTORŮ SÓLISTŮ WOLKRŮV PROSTĚJOV 2021

s postupem na Krajské kolo WP 2021 (18.6. - 19.6.2021)


Předběžný program:
8.30 – 9.00 hodin             prezence recitátorů
9.00 – cca 12.00 hodin    recitace textu, vyhlášení nominací a doporučení na krajskou přehlídku WP

Zúčastnit se může každý recitátor sólista z regionu Šumperk, který ukončil 9. třídu ZŠ nebo odpovídající třídu víceletého gymnázia. Horní věková hranice není stanovena.

Jestliže z nedostatku přihlášených recitátorů nebude moci oblastní kolo proběhnout, je možno po domluvě s organizátorem krajského kola poslat recitátory přímo do krajského kola.  


Recitátoři jsou rozděleni do tří věkových kategorií:

1. kategorie:     od ukončení 9. třídy ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia do 18 let /dovršení 18 let až po 1.6.2021/
2. kategorie:     od 18 let /recitátoři, kteří dovrší 18 let do 1.6.2021/ do 21 let
3. kategorie:     od 22 let /recitátoři, kteří do 1.6.2021 dovrší 22 let/ a více /horní věková hranice není stanovena/

Propozice soutěže:
Recitátor si pro přehlídku připraví jeden text (poezii nebo prózu) z české či světové literatury podle vlastního výběru. Tento text může mít formu uceleného textu, úryvku či motáže. Není vhodné použít divadelní texty.
Text musí být psaný na počítači – v žádném případě rukou. 
Fotokopie z knih je třeba doplnit o jméno autora, překladatele a název textu.
Pokud je zvolený text krácen, musí být dodán celý s vyznačením škrtů. 
Text musí být čitelný, v pravém horním rohu podepsaný interpretem (uváďejte celé jméno i příjmení) a označený číslem kategorie.

Doporučujeme, aby délka textu nepřesáhla 7 minut !

Porota oblastního kola nominuje či doporučí do krajského kola přehlídky WP vystoupení recitátora s konkrétním textem, není proto dovoleno text později měnit.

Na krajskou přehlídku WP může porota nominovat šest nejinspirativnějších vystoupení bez ohledu na věkové kategorie. V případě vyššího počtu kvalitních vystoupení mohou k šesti hlavním nominacím připojit ještě libovolný počet dalších doporučení.

Pedagogové nebo samotní recitátoři zašlou přihlášky do oblastního kola nejpozději do 13. května 2021 na adresu:
        Dům kultury Šumperk, s.r.o., Monika Faltusová, Fialova 3, 787 01 Šumperk
        Tel.: 777 652 073, e-mail: faltusova@dksumperk.cz nebo kurzy@dksumperk.cz.

Přihláška musí být na přiloženém formuláři a všechny požadované údaje řádně vyplněny.
V přihlášce nezapomeňte uvést minutáž a překladatele. Přihlášku vyplňte čitelně hůlkovým písmem.

K přihlášce musí být přiložen text ve 4 kopiích, na každé kopii vpravo nahoře uveďte jméno a příjmení recitátora a kategorii.

Náklady spojené s dopravou hradí vysílající organizace !

Ke stažení: PŘIHLÁŠKA a PROPOZICE

WOLKRŮV PROSTĚJOV 2021 / Oblastní kolo přehlídky uměleckého přednesu recitátorů sólistů

Datum 19.05.2021
Čas 09:00
Místo konání Městská knihovna T. G. Masaryka, Šumperk
REZERVOVAT