Dům kultury Šumperk na Facebooku
Dům kultury Šumperk na Instagramu
Penzion G - Šumperk

Hostem Klubu Gemini bude psychiatr Cyril Höschl

Březnový Klub Gemini Domu kultury Šumperk nabídne přednášku předního českého psychiatra prof. Cyrila Höschla. Jejím hlavním tématem bude stres a syndrom vyhoření.

„Moc si vážíme toho, že profesor Cyril Höschl přijal naše pozvání. Je jedním z odborníků, který podle nás svou prací pomáhá bourat předsudky vůči lidem s psychickými poruchami a nesmírně přispívá k popularizaci psychiatrické vědy i otvírání témat, která dnes trápí spoustu lidí. Věříme, že jeho přednáška bude pro všechny návštěvníky Klubu Gemini obohacením,“ říká jednatelka Domu kultury Šumperk Hana Písková.

Zmiňovaná přednáška, která se pro velký zájem nyní přesouvá do velkého sálu domu kultury, nese název Stres, naučená bezmocnost a syndrom vyhoření. Profesor Cyril Höschl v ní bude vysvětlovat jaké jsou příčiny různé vnímavosti vůči stresu. Řeč bude o syndromu vyhoření, jeho projevech a jeho následcích v podobě chronického pocitu únavy, vyčerpání, vysílení, tělesné nemohoucnosti nebo nepřiměřených emočních výbuchů kvůli nepodstatným věcem.

Vzácný host vystudoval fakultu všeobecného lékařství UK v Praze. Pracoval jako psychiatr a vědecký pracovník ve Výzkumném ústavu psychiatrickém a jako univerzitní učitel na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Tam byl v letech 1990–1997 děkanem. Přednášel na univerzitách v Kanadě a USA a působil ve vzdělávacích institucích v Dánsku a v Rakousku. V letech 2007–2008 byl prezidentem Evropské psychiatrické asociace. Široká veřejnost ho zná z populárně vědeckých televizních dokumentů a četných článků i komentářů.

Klub Gemini s Cyrilem Höschlem začne ve středu 23. března v 18 hodin. Vstupné v předprodeji činí 120, na místě 150 korun.