Dům kultury Šumperk na Facebooku
Dům kultury Šumperk na Instagramu
Penzion G - Šumperk
ZUZANA L. MALÉNKOVÁ / PAMĚŤ MÍST A VĚCÍ

ZUZANA L. MALÉNKOVÁ /
PAMĚŤ MÍST A VĚCÍ

26. 8. - 20. 9. 2020


Vernisáž výstavy proběhne ve středu 26. srpna v 18.00 hodin.

Snad všechny námětové okruhy kreseb a grafik Zuzany Malénkové shodují se v baladickém naladění toho, co v samotě krajiny i uvnitř domu ve vlajících záclonách prozařuje vlídné světlo. Jsou pamětí dotýkaných míst jejího domova v proměnách různých významových rovin a životních situací. Ve frotážích znovu nalezených věcí, ve vzájemném prolínání a vyblednutí stop, zakrytých převrstvením, jsou i podobenstvím času plynoucího v hebkém zastření mollové tóniny její střídmé výpovědi. Ať lavírovaná tuš nebo suchá jehla s leptem v úsporné zkratce je rytmickým střídáním autorčiny volby a podvolení se tomu, co v rovnováze rozumu a citu, v souhře záměru a řízené náhody jí rodící se tvary samy nabízejí.

Jako je pro Marii Blabolilovou lino podložkou i složkou malby, je tu válečkem nanesený rostlinný vzor zároveň i tapetou pokoje. Jemným ornamentem plochu vykrývá a k úplnosti stačí náznak dveří, police a skříně, obrys zrcátka a o cit tmavší odstín podlahy nebo zadního prostorového plánu. Jinde celou kresbu volně rukou rozehraje a výsledek je stejně přesvědčivý, ať je její dotyk vláčný nebo v krajině a v záclonách živě rozevlátý.

Zjevná je i volná vazba na Petra Veselého a jeho dceru Marii, přítelkyni ze studií v Brně a v Bratislavě, a svou roli sehrála i stáž  u Jiřího Lindovského a Dalibora Smutného na Akademii v Praze, kdy tam z dřívějších hostů galerie studoval i Robin Kaloč nebo u Vladimíra Kokolii Jitka Chrištofová a Štěpán Vrbický. Později na jedničce i Lenka Falušiová, Eva Vápenková a Alena Kožená. Tak jako všichni jmenovaní, patří i Zuzana Malénková celým svým zaměřením k jádru zdejších kmenových autorů. Její pozvání je volba dobrá, dosavadní linii výrazně obohacující. Je i mou radostí z toho, že navzdory času a napříč generacemi to podstatné trvá.

Miroslav Koval


List k výstavě: 26.8. - 20.9.2020 - ZUZANA L. MALÉNKOVÁ / PAMĚŤ MÍST A VĚCÍ


FOTOGALERIE


Informace o výstavách pořádaných v Galerii Jiřího Jílka naleznete také na stránkách www.galerie-sumperk.cz.


Galerie Jiřího Jílka - sady 1. máje, Šumperk je otevřena denně od 13.00 do 18.00 hodin na zazvonění v recepci Penzionu G.
Vstupné pouze na místě. Děti a studenti: 20 Kč; Dospělí: 40 Kč.


Výstavy i celý program galerie finančně podporuje město Šumperk, Ministerstvo kultury, Olomoucký kraj, Špvs, Suez a dar profesora Viktora Dostala.

ZUZANA L. MALÉNKOVÁ / PAMĚŤ MÍST A VĚCÍ

Datum 26.08.2020
Čas 18:00
Místo konání Galerie Jiřího Jílka
REZERVOVAT