Dům kultury Šumperk na Facebooku
Dům kultury Šumperk na Instagramu
Penzion G - Šumperk
MONIKA ŽÁKOVÁ / VÝMLUVNÉ TICHO

GALERIE JIŘÍHO JÍLKA

3. 3. - 11. 4. 2021

MONIKA ŽÁKOVÁ "VÝMLUVNÉ TICHO"

 

zahájení VÝSTAVY středu 3. BŘEZNA 2021 v 18.00 hodin.
DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR JE GALERIE STÁLE UZAVŘENA.

Malířka Monika Žáková se zřetelně liší snad ode všeho, čím byla převážně figurální a koloristická škola Jiřího Sopka. Staví na střídmé barevnosti a přestože nic nezrcadlí, je s přírodou ve zjevném souladu. V jejím duchu snoubí přísnost řádu s měkkou uvolněností. Je otevřena přirozené jednotě obojího.
Povrch její obrazové plochy je předmětnou básní a sám vypovídá svou hmatatelností o volném prostoru a vymezeném dílu v něm. V jeho tvárném vynořování, vrstvení a řasení naznačí i skrývá napovězené. Pracuje s důrazem na členění plochy, na křížení pavučinových sítí čar. Na přírodě blízké uspořádání, postupně oproštěné až k samokresbě zlomů a záhybů textilií, někde měkce rozehraných utlumenou barvou, sprejem nebo olejovým pastelem. Tíhne k valérům zářivého světla, k zásadnímu prvku skladby svých malířských koláží, vrstvených papírů a pláten, ať podložkou pevně ukotvených anebo i jindy vystupujících do prostoru.
Původní vliv op-artu byl jen vnějším podnětem, a stejně i program konkretistů nebo matoucího minimalu. U ní je to jenom východisko cesty k ryzí čistotě niterné výpovědi o přírodě, o životě i o ní samé. Ve své krajní oproštěnosti vystačí si s jedním slovem: „Je“.
Odpoutaná od vzájemně podmíněných vazeb a vratkých vztahů je bezejmenná. Je němá, a přece vypovídající výmluvným tichem. Volně potkává se tak nejenom s mou živou tkání kresby a přírody zároveň, ale i s řadou dalších, jen zdánlivě odtažitých výpovědí, laděných ve shodě stavby obrazu a řádu světa v jeho prapodstatě. Proto ji tu vítám s výstavou, v naději na její uskutečnění. Průřezem z nových i starších prací nepochybně obohatí ohrožený program letošního roku o svébytně vyhraněný rozměr.

Miroslav Koval


FOTOGALERIE


List k výstavě /ke stažení/
MONIKA ŽÁKOVÁ / VÝMLUVNÉ TICHOInformace o výstavách pořádaných v Galerii Jiřího Jílka naleznete také na stránkách www.galerie-sumperk.cz.


Výstavy i celý program galerie finančně podporuje město Šumperk, Olomoucký kraj a Ministerstvo kultury.


Adresa:
GALERIE JIŘÍHO JÍLKA
Sady 1. máje, 787 01 Šumperk
www.galerie-sumperk.cz
www.dksumperk.cz
Dramaturg výstav:
MIROSLAV KOVAL
Mob. 608 441 929
e-mail: kovalovi@gmail.com


Galerie je otevřena denně od 13.00 do 18.00 hodin na zazvonění v recepci Penzionu G. Vstupné na místě. 
Děti a studenti: 20 Kč, Dospělí: 40 Kč

MONIKA ŽÁKOVÁ / VÝMLUVNÉ TICHO

Datum 03.03.2021
Čas 18:00
Místo konání Galerie Jiřího Jílka
NELZE REZERVOVAT