Dům kultury Šumperk na Facebooku
Dům kultury Šumperk na Instagramu
Penzion G - Šumperk
MIROSLAVA PTÁČKOVÁ / V KRAJINĚ SVĚTLA

MIROSLAVA PTÁČKOVÁ /
V KRAJINĚ SVĚTLA

1. 7. - 26. 7. 2020

Vernisáž výstavy proběhne ve středu 1. červENCE v 18 hodin.

Sklářka Miroslava Ptáčková od počátku nalézá nové možnosti ve způsobu zacházení se sklem v jeho propojení s různými materiály, s pryžovou duší a jejím dechem, s pryskyřicí nebo i s betonem. Letos pracuje s tabulovým sklem a sklovlákninou v jejím vrstvení, leptání, broušení a dotváření povrchu sítí hmotou syntetických barev. Co vzniká, je zdánlivě nečekaným obrazem krajiny nebo přesněji zrcadlem přírody, která ji doma kruhem obklopuje.

Navzdory výrazné odlišnosti v postupu práce snadno navazuje nit s většinou autorů galerie, kterým je řád přirozeného světa a jemu odpovídající řád výtvarné výpovědi linií zásadní a určující. Až s údivem a rád nalézám u ní důvěrně známé podoby rytmů přírody  v jejím členění. Vidím tu znovu krajiny Jiřího Johna, stejně jako horizonty Evy Vápenkové. Výčet jmen byl by dlouhý a i nám oběma je to svět bytostně blízký.

Všechno to děje se jí ale „pohledem z druhého břehu“, noří se z vlastností materiálu. Forma předešla obsah, aby se sama stala obsahem a splynula s ním v jediném. Aby byla přírodou, stromem, vodou, horizontem, květem, horou, cestou ze skla zrozenou.

Vrstvením sítí z děrované vlákniny a křížením směrů její osnovy mění hustotu tkáně, ladí míru prostupujícího světla a ohýbáním nechává vyjít i do prostoru. Světlo tu hraje hlavní roli a proto mu objekty v dřevěných rámech ve volném prostoru zavěšené, plně vystavuje.

Drobnými kresbami štětcem a tuší na ručním papíře skleněné krajiny doprovází a jako na březnové výstavě malíře Jiřího Krtičky i v malém rozměru a tady i v letmém záznamu objekty významně doplňuje.

I jiný výběr prací experimentátorky Miroslavy Ptáčkové byl by vítaným příspěvkem, ale právě přírodou výrazně vymezený soubor je tu na dobré adrese. Zřetelně ukazuje, že i tak různé cesty vedou ke stejnému cíli a v řádu světa, v jeho prapodstatě a harmonické jednotě, se navzdory času spolu potkávají…

Miroslav Koval


List k výstavě: 1.7. - 26.7.2020 - MIROSLAVA PTÁČKOVÁ / V KRAJINĚ SVĚTLA


FOTOGALERIE


Informace o výstavách pořádaných v Galerii Jiřího Jílka naleznete také na stránkách www.galerie-sumperk.cz.


Galerie Jiřího Jílka - sady 1. máje, Šumperk je otevřena denně od 13.00 do 18.00 hodin na zazvonění v recepci Penzionu G.
Vstupné pouze na místě. Děti a studenti: 5 Kč; Dospělí: 10 Kč.


Výstavy i celý program galerie finančně podporuje město Šumperk, Ministerstvo kultury, Olomoucký kraj, Špvs, Suez a dar profesora Viktora Dostala.

MIROSLAVA PTÁČKOVÁ / V KRAJINĚ SVĚTLA

Datum 01.07.2020
Čas 18:00
Místo konání Galerie Jiřího Jílka
REZERVOVAT