Dům kultury Šumperk na Facebooku
Dům kultury Šumperk na Instagramu
Penzion G - Šumperk
JIŘÍ KRTIČKA - DO TICHA - GALERIE UZAVŘENA

Vážení návštěvníci,

z rozhodnutí krizového štábu města Šumperka ze dne 13.3.2020 vyplývá následující:

Dům kultury Šumperk a Galerie Jiřího Jílka se uzavírají pro veřejnost do odvolání nařízení Ministerstva zdravotnictví nebo nařízení vlády.

Další vernisáž je plánována na 6.5.2020.


JIŘÍ KRTIČKA - DO TICHA

4. 3. - 29. 3. 2020


„Umění je uměním rubata, stojí a padá s rytmem vitálním“…

Josef Šafařík (1907-1992)

Jiří tu prvně vystavoval v roce 1996 a už tehdy opouštěl krajinu v její bezprostředně věcné podobě. Nikdy ale neopustil řemeslo malíře a neztratil respekt k jeho prověřeným technikám. Zůstává věrný rukodělnému hnětení barev do výsledné podoby. Věrný tomu, co se teď tak často sebejistě přehlíží jako „už vyčerpané a zastaralé“, nahrazeno strojovostí nových neosobních médií bez odchylek v pravidelné nepravidelnosti rytmů Šafaříkova rubata.

Navzdory zdánlivé odtažitosti jeho krajně střídmých tušových kreseb, pastelů a olejomaleb, i úsporných linií jednoduchých tvarů ve vymezující roli přísné skladby barevných ploch, trvá tu zjevná zkušenost přírody, vstřebané hluboko do paměti nejenom v okolí domova, ale i v Pobaltí u Tallinnu nebo na Islandu. Co Jiří zpočátku bezprostředně čerpal z jesenických strání, jejich svahů a travin, z kamení, z hlíny a sněhu, tam venku v krajině tolikrát viděného, ať cestou do hor nebo i vlakem z Olomouce třeba někde za Libinou, vtělilo se do samotné malby. Vrostlo do obrazu, který žije konkrétností často monochromní hmoty barev, někdy jemně rozechvělých a jindy do hladkosti promalovaných. Rodí se znovu z prázdné plochy do malby, svou úsporností blízké Arvo Pärtovi nebo hudbě Rachmaninova nočního bdění. Pramení v malířově zjitřené mysli při jejím naslouchání a vnoření se do ticha tam kdesi na rozhraní prožívané každodennosti a mlžného rozostření snu, na samém prahu noci.

Geometrie příčných řezů, pravoúhlých ploch, trojúhelníků nebo kruhů je mu jen rozvrhem skladby zahrané v čase, ve vrstvách průsvitných lazur hluboké modře, temnoty černé nebo lomených bělob, akordů tlumené červeně, zemitých okrů a chladných hnědí. V čase hnětení nervní tkáně jejich tónů, prostoupených pocitem měkkého rozplývání a pozvolného mizení krajiny pietně uložené v malbě, která je sama v sobě naplněným obsahem. Je obrazem krajiny do tiché „řeči malby“ přeložené…

Miroslav Koval


List k výstavě: 4.3. - 29.3.2020 - JIŘÍ KRTIČKA "DO TICHA"


FOTOGALERIE


Informace o výstavách pořádaných v Galerii Jiřího Jílka naleznete také na stránkách www.galerie-sumperk.cz.


Galerie Jiřího Jílka - sady 1. máje, Šumperk je otevřena denně od 13.00 do 18.00 hodin na zazvonění v recepci Penzionu G.
Vstupné pouze na místě. Děti a studenti: 5 Kč; Dospělí: 10 Kč.


Výstavy i celý program galerie finančně podporuje město Šumperk, Olomoucký kraj, Špvs, Suez a dar profesora Viktora Dostala.

JIŘÍ KRTIČKA - DO TICHA - GALERIE UZAVŘENA

Datum 04.03.2020
Čas 18:00
Místo konání Galerie Jiřího Jílka
NELZE REZERVOVAT